Vstep Köprüüstü simülatörü Nautis Köprüüstü Simülatörü Unitest Engine Room Dümen Tutma Similatörü

Dümen Tutma Simülatör Sistemleri


Gemiadamarı yönetmeliğine uygun Dümen Tutma ve Dümen komutlarını Türkçe ve İngilizce olarak anlayıp uygulayabilme eğitimlerine uygun tek simülatör yazılımıdır.


Seyir esnasında dümen tutma ve dümen komutlarını türkçe ve ingilizce olarak anlayıp uygulayabilme
- Manyetik pusula ve cayro pusulanın kullanımı
- Dümen komutları
- Dümeni otomatik pilottan el kumandasına ve el kumandasından otomatik pilota geçirme

eğitimlerine uygundur.Nautis birçok navigasyon, motor ve dümen parametrelerini gösteren bir navigasyon ekranı içerir. Bu gösterge alternatif motor konfigürasyonları ile farklı gemiler için otomatik olarak uyarlanmıştır.