Vstep Köprüüstü simülatörü Nautis Köprüüstü Simülatörü Unitest Engine Room Dümen Tutma Similatörü

Köprüüstü Simülatör ARPA RADAR - Seyir/Vardiya Tutma Simülatör'ünün Genel Özellikleri


Görüntü sistemi, görüntüyü 360o yatay olarak çevrilebilecek, görüntünün dikey görünüşünü aşağı ve yukarı değiştirebilecek, görüntüyü sanal pruva istikametinden köprü kırlangıçlarına kadar çevirme kapasitesine sahip olacaktır.

- Görüntü sistemi, eğitim amaçlarına uygun olarak alacakaranlık, gece ve gündüz koşullarını sağlayacaktır.

- Görüntü sistemi, rüzgâra bağlı deniz durumu, bulutlar, sis, yağmur, gece yıldızları, gelgit düzeyi baş kıç vurma şamandıra dümen suları, küresel dünya modeli ve yer yapısı özelliklerini içerecektir.

- Şamandıra sistemlerine özel fenerler (IALA Sistem A ve Sistem B), seyir fenerleri ve seyir yardımcı fenerleri sektörleri ve çakarları değiştirilebilir olacaktır.

- Köprü üstünde 1 adet yatay görüntü alanı gösteren görüntü sistemi LCD projeksiyon sitemi ile sağlanacaktır. Bu sistem istenildiğinde 11 görüntüye (pencereye) kadar geliştirilebilir özellikte olmalıdır.

- Köprüüstünde manevra ve dümen kontrol konsolları, klasik ve modern bir geminin seyir kontrolleri için gerekli olan ekipmanlarla donatılacaktır. .

Köprüüstü Kırlangıç görüntüsü

Simülatör Seyir Ekranları Vstep -Köprüüstü Görüntüsü
Vstep -Tam Görev Köprüüstü Görüntüsü
Vstep -Römork Simülatörü
Gemisim -Projeksiyonlu Dairesel Köprüüstü Simülatörü
Gemisim -LED Ekranlı Köprüüstü Simülatörü
Gemisim -3 Ekranlı Köprüüstü Simülatörü

Gemi manevra kontrolleri aşağıdaki özellikleri içerecektir;


Bilgisayar ekranında;

Geminin yön göstergesi (Gyro Repeater)
Geminin hızı, hız ölçer (Boyuna Doppler Log,)
Dönüş oranı göstergesi
Dümen müşiri
Pervanelerin RPM ve RPM/Pitch ayarı
Hava basıncı başlatma göstergesi
Rüzgâr yönü ve hızı (Nispi ve gerçek) göstergesi
Derinlik göstergesi GPS Fix (Enlem/Boylam) göstergesi
İnteraktif seyir fenerleri ve demir kontrol paneli

Manevra konsolunda;

Çift motorlu telgraf ve RPM/Pervane
Pitch kontrolü Elle dümen kontrolü içeren dümen kontrol sistemi,
FU/NFU ve otomatik dümenci fonksiyonları
Pruva ve pupa manevra pervaneleri kontrol

ARPA RADAR ekranı;


- ARPA RADAR ekranı gerçek cihazları simüle edecek, IMO gereklerini karşılayacaktır. Köprüüstü modern renkli tarayıcı tipinde ve seyir fonksiyonlarını içerecektir. ARPA RADAR konsolu fonksiyonları bakımından IMO kurallarına (A-477, A-48, A-823) uygun olacaktır.

- Radar X/S bantlarında çalışma, Pruva veya kuzey doğrultusunda nispi hareket, Gerçek hareket ve ARPA fonksiyonlarında kullanılacak özellikleri taşıyacaktır.

- ARPA RADAR Simülatörü gemi kontrolü seyir yapılarına sahip dijital kıyı hattı oluşturma, SART sinyali, Racon, Gölge sektör, Yansıma etkisi, Yalancı ekolar, Yalpa ve yan lop etkileri, Çok yansımalı ekolar, Radar parazitleri, Farklı puls uzunluk ve genişliklerine etkilerin oluşturulması, farklı anten dönüş hızlarının oluşturulduğu etkileri, deniz ve yağmur etkilerini gösterebilecektir.

ARPA/RADAR

Öğretmen ekranı;


- Eğitici ünitesi, kullanıcı öğretmene senaryodan önce ve senaryo uygulama esnasında aşağıdaki olayları seçebilme ve kontrol edebilme esnekliğini verebilecek özellikte olacaktır. Bu olaylar şunlardır; Sahne ve görüntü oluşturma sistemi (görüş, sis, güneş ışığı) Çevre (rüzgâr, akıntı, deniz, derinlik, sığlık v.b.) Trafik(seyreden gemi tipleri, dönüş noktaları, rotaları v.b.) Radar ekoları Geminin özellikleri Seyir yardımcıları

- Veritabanı yönetim sistemi, eğitmene, yeni senaryolar yaratma, hazır bir senaryo için veri düzenleme özelliğine sahip olacaktır.

Öğretmne Ekranı


- Bilgisayar ortamında bir adet ikinci köprüüstü oluşturulacaktır. Bu köprü üstünde yukarıdaki maddelerde belirtilen özellikler simüle edilecektir.