Vstep Köprüüstü simülatörü Nautis Köprüüstü Simülatörü Unitest Engine Room Dümen Tutma Similatörü

Yangın Eğitim Merkezi ve Matafora Sistemleri


Yangın, kontrol edilemeyen alevli yanmadır. Gemide yangın çıkma olasılığı ve sonuçları; geminin yapısına, yüküne, çalışma şekline, çalışma yerlerine, personelinin eğitimine, giren çıkan kişilerin kontrolüne ve diğer birçok unsurlara bağlıdır. Özellikle gemilerin yükü, yangın için alınacak tedbirlerde belirleyici olur. Bir akaryakıt tankerinin veya bir sıvı petrol gazı (LPG) taşıyıcısının yangın riski ile bir dökme kuru yük gemisinin yangın riski ve olası sonuçları bir olamaz. Alınacak tedbirler de ona göre değişik ve karmaşık olabilir. Yangın Eğitim Merkezinde, Denizde Emniyet dersleri bünyesindeki Yangın Önleme ve Mücadele ile İleri Yangın Eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda acil durum uygulamarıda yapılmaktadır. Gemi planları okunarak gemi içerisinde kazazedelirn bulunması, güvenli noktalara taşınması ve ilk yardım işlemleri uygulanabilmektedir. Bununla birlikte sedye operasyonları ve tahliye operasyonları yapılabilmesine imkan veren sistemler bulunmaktadır. Yangın Eğitim merkezi 2 katlı olup gemi modeli tipinde dizayn edilmiştir. İçerisinde 1 kapalı kamara, koridorlar, acil durum kaçış kaportaları, 1 adet açık alev tankı, 1 adet kapalı duman tankı, sabit sprinkler sistemi, basınçlı su devreleri, görsel ve işitsel alarm sistemlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda Yangın Eğitim Merkezinde yangına müdahalede kullanılan Köpük ve CO2 sistemlerinin kullanılabilmesi için seyyar donanımlar bulunmaktadır.

Yangın Eğitim merkezi 2 katlı olup gemi modeli tipinde dizayn edilmiştir. İçerisinde 1 kapalı kamara, koridorlar, acil durum kaçış kaportaları, 1 adet açık alev tankı, 1 adet kapalı duman tankı, sabit sprinkler sistemi, basınçlı su devreleri, görsel ve işitsel alarm sistemlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda Yangın Eğitim Merkezinde yangına müdahalede kullanılan Köpük ve CO2 sistemlerinin kullanılabilmesi için seyyar donanımlar bulunmaktadır.