Nautis Köprüüstü SimülatörüVstep Köprüüstü simülatörü Unitest Engine Room Dümen Tutma Similatörü

LCHS-Sıvı Yük Eleçleme Simülatör'ünün Genel Özellikleri


Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü güvenli kargo yükleme ve yardımcı ekipmanın işletilmesinden sorumlu, sıvı yük tankerleri, gaz taşıyıcıları ve terminal personellerin yanı sıra diğer personellerin eğitimi ve sertifikalandırılmaları için tasarlanmıştır.

Sıvı Yük Elleçleme simülatör gemi / terminal sistemlerin ve bölmelerin tam ayrıntılı bir kopyasını (simülasyonunu) sağlar.

Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü eğitim merkezleri, akademiler, denizcilik liseleri, nakliye şirketleri, kıyı merkezlerinde eğitim için ideal bir çözümdür.

Sıvı yük tankerlerinin ve gaz taşıyıcı gemilerinin güvenli ve verimli bir şekilde fonksiyonlarını yerine gertirmeleri için eğitim kısımlarını içerir. Sıvı yük elleçleme simülatörü tanker genel donanımlarının sistemlerinin ve tankerin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik eğitimi için kullanılmaktadır. Sistemin pratik eğitimi ve mekanizmanın kontrolü acil durum istasyonu ve standart operasyon durumlarında ki yük elleçleme performansı için doğrulanabilir ve ayrıca uygulanabilir. Bu simülasyonun standart IMO kurslarının istekleri doğrultusunda tanker sistemlerinin çalışmasını amaçlamıştır.

Masaüstü - Sıvı Yük elleçleme simülatörü, tanker modelleri ile ilgili önceden yapılandırılmış egzersizler ile standart eğitimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır

Standart eğitim hedefleri, tanker modelline bağlıdır, aşağıda listelenmiştir.
- Yükleme işlemi
- Boşaltma işlemi
- Ballasting operasyonu
- Balast suyunun atılması operasyonu
- Yük planlama Loadicator

OIL TANKER (AFRAMAX)


Bu modelde, 105.000 Mt DWT ham petrol taşıyıcı model örnek alınmıştır.

Ana bileşenleri şunlardır:
1- 6 çift kargo tankı ve 1 çift slot tank
2- 6 çift balast tanklı ayrılmış Balast sistemi ve tepe depoları

LPG CARRIER – FULLY REFRIGERATED LARGE LPGC (VLGC)


Bu modelde, 78,000 m3 kapasitesi tamamen soğutulmuş gaz taşıyıcı model örnek alınmıştır.

Ana bileşenleri şunlardır:
1- 4 Prizmatik Kargo Tankları Tip A
2- 5 bağımsız iki aşamalı deniz suyu soğutmalı alt sistem ilişkilendirilmiş olan yeniden sıvılaştırma sistemleri
3- Balast sistemi
4- Pompalar batık, elektrikle çalışan, santrifüj tiptedir ve uygun kontrolleri ile donatılmışlardır.

LPG CARRIERR

LNG Carrier (MOSS)


- LNG Modeli (MOSS) IGC kodu belirtilen tip 2G gemiye dayalı, LNG taşımaya uygun olan buhar basıncı 0.25 bar g 'a kadar olan.
- Kargo Tank, kubbe boşluk kapasitesi hariç:
   Kriyojenik durum 141.000 m (-1630 C de atmosfer basıncında % 100 tam)
   Kriyojenik durum 138.900 m (-1630 C, doldurma atmosfer basıncı % 98.5 oranında)

- 4 Adet Kargo tank - IMO izin verilen maksimum emniyet valfi ayarı: 0.25 Bar G

- Kargo pompaları: 8 x 1.500 m3 / saat 155 MLC de (S.G. 0.5)

Öğretmne Ekranı

Sıvı Kargo Taşıma Simülatörü - Tek Monitörlü Masaüstü Versiyonu


Tek Ekranlı LCHS

Sıvı Kargo Taşıma Simülatörü - Çift Monitörlü Masaüstü Versiyonu


Tek Ekranlı LCHS