Vstep Köprüüstü simülatörü Nautis 3 Ekran görüntüsüsimülatörü Nautis Köprüüstü Simülatörü Unitest Engine Room Dümen Tutma Similatörü

Önleme, Kurtarma, Müdahale Simülatörü


Simülasyona dayalı, ilave ve iyileştirmelere elverişli, esnek yapıda kontrol ve izleme yazılımı ile desteklenebilen sistemlerin kurulumunun yapılmasını destekler.

Kritik yerlere dönük eylemlere, saldırılara karşı (simülatör) simülasyon programıdır. Daha saldırı olmadan, kritik binaları, bütün buralarda yapılacak güvenlik çalışmalarının simülasyonunu yapılabilir.

Gerçek eğitim, yeterlilikleri geliştirmek için mükemmel bir yoldur, fakat genellikle zaman alıcı ve pahalıdır. Simülatör emniyet ve güvenlik uzmanları için geleneksel eğitime ilişkin tehlikeler , maliyet ve zaman sınırlamaları olmadan gerçekçi bir sanal ortamda olayların oluşturulmasnı sağlar.

Geleneksel eğitim yöntemlerinin dışında tüm acil durumları, herhangi bir tehlike ve maliyet olmaksızın zamana bağlı kalmadan gerçek-yaşam senaryoları oluşturulabilir.

Toplumsal olaylara nasıl müdehale edileceğinin eğitimi için geliştirilmiş bir simülatördür. Her türlü toplumsal olaylarda polisleri eğitmek için gerçekçi bir araçtır. Kalabalık Kontrolü Eğitimini sık sık organize etmek maliyetli ve güvenli ortamı saplamak zordur.